Trygg och säker arbetsmiljö på hög höjd.

Vi är certifierade av taksäkerhetskommitén och hjälper hjälper privatpersoner, industri, hyresgästföreningar och fastighetsägare med allt från detaljer till helhetslösningar för taksäkerhet.

 

 

Rådgivning & besiktning

Vi har mångårig erfarenhet av taksäkerhet och fallskydd och hjälper dig bl.a med inspektion för att säkerställa att regler och lagar efterlevs, tillverkning och installation av takstegar, takbryggor, förankringspunkter, snörasskydd med mer.  Du kan känna dig trygg med att vi upprättar en säker miljö för arbete på höjd.

  • Inspektion & dokumentation

  • Tillverkning & montage

  • Utbildning för arbete på hög höjd

  • Handla taksäkerhets-produkter i  webbshop.

Taksäkerhet och fallskydd, vem bär ansvaret?

Att ha taket som arbetsplats ska inte behöva vara mer riskabelt än andra arbeten men det gäller att ha rätt förutsättningar på plats. De viktigaste faktorerna är informera om taksäkerhet och säkerställa att medarbetarna har adekvat utbildning och är väl införstådda i sina respektive roller – det är grundförutsättningar för en trygg arbetsmiljö på höjd.

Det finns en rad olika lagstiftningar och regler. I arbetsmiljölagen beskrivs hur olika aktörer är ansvariga för arbetsmiljön. Det huvudsakliga ansvaret ligger på arbetsgivaren till den som utför arbetet. Det är arbetsgivarens skyldighet att bedöma risker samt att välja rätt arbetsmetod inklusive val av skyddsanordningar. Den person som ska utföra arbetet bör medverka i arbetsberedning, riskanalys och val av arbetsmetod. Vald metod ska utföras så säkert som möjligt och utföraren ska ha delgivits nödvändiga kunskaper och resurser för att utföra höjd-arbetet säkert. Utföraren är ålagd att följa de säkerhetsrutiner och instruktioner som ges.

Alla de som medverkar i projektering av ny- och ombyggnad, t.ex. byggherrar, arkitekter och konstruktörer ges ett särskilt arbetsmiljöansvar i Arbetsmiljölagen. Dessa ansvarar för att arbetsmiljösynpunkter beaktas i både byggskedet samt i framtida brukande. Oavsett vilken yrkesgrupp som ska beträda taket, så kan en god framförhållning vid projekteringsarbetet vara den bästa, eller rent utav, den enda möjligheten att åstadkomma en säker arbetsmiljö.

  • Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetare har personlig fallskydds-utrustning och att den används (vid arbeten över 2 m.).
  • Fastighetsägaren ansvarar för att det finns taksäkerhets-utrustning installerad samt att denna besiktigas och underhålls.
  • Byggherren ansvarar för att regler efterföljs.
  • Montören ansvarar för att taksäkerhets-anordningar monteras rätt och riktigt.

Detta var ett urval av föreskrifter gällande taksäkerhet. För mer information, hör av er till oss så hjälper vi dig mer än gärna att reda ut eventuella frågetecken och funderingar kring taksäkerhet.

Läs mer om rådande branch-standard från Taksäkerhetskommittén här.